متن شعارمنبع شعارتاریخ ایجادتاریخ شروع شعار
ما خیلی وقته انتخاب کردیم : مبارزه تا سرنگونیتهران1402/12/261402/12/26
مسیر برگشت را خون عزیزانمان مسدود کرده استتهران1402/10/201402/10/20
آرمیتا گراوند ، مهسا امینی دیگر استتهران1402/07/161402/07/16
خامنه از دست تو سرطان گرفتیم چقدر تو کینه داری.تهران1402/05/221402/05/22
مدافعان نظام یا احمق ند یا سود جو...تهران1402/05/201402/05/20
راه نجات قیامه ، آخر این نظامهتهران1402/05/171402/05/17
این همه بی عدالتی ، هرگز ندیده ملتیاردبیل1402/04/071402/04/07
میکشم میکشم آنکه برادرم را کشتزاهدان1402/04/021402/04/02
ایرانی ،اتحاد ،انقلاب ،آزادیاصفهان1402/03/281402/03/28
با اینکه بی تفنگیم مثل مرد میجنگیمزاهدان1402/03/261402/03/26
وقت اتحاد ه وقت انقلاب هزاهدان1402/03/261402/03/26
در انتظار لبخند ها میمیانیمزاهدان1402/03/251402/03/25
ما ملت کبیریم ایران را پس میگیریمایذه1402/03/251402/03/25
آینده از آن ترسوها نیستشیراز (وحید افکاری)1402/03/131402/03/13
برای اشتباه پدران در 57تهران1402/03/101402/03/10
این گل پرپر شده هدیه به میهن شدهاصفهان (اعدام سه فرزند ایران)1402/02/291402/02/29
تا دیکتاتور رو کار قیام ادامه داردتهران (اعدام سه فرزند ایران)1402/02/291402/02/29
خامنه ای بی ریشه خیزش تموم نمیشهتهران (اعدام سه فرزند ایران)1402/02/291402/02/29
اصفهان تسلیت تسلیت...تهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
مرگ بر خامنه ای ضحاکتهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
فقر فساد گرونی میریم تا سرنگونیتهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
مرگ بر جمهوری اعدامیتهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
خامنه ای بی ریشه خیزش ادامه دارهتهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
مرگ بر حکومت جوان کُش...تهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
مردم چرا خودتون را زدید به خریت ...تهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
اگر صدای من رو امروز نشوی (به مردم ساکت) تو وجود نداریتهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
وای بروزی که مسلح شویم...تهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
حکومت اعدامی نمی خوایم نمی خوایم...زاهدان (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
وقت عزا نیست که هنگامه خشم استتهران (اعدام سه فرزند ایران- خانه اصفهان)1402/02/291402/02/29
آرمان ما مرگ ندارد، یا شهادت یا آزادیزاهدان1402/02/151402/02/15
حکومت عمامه وقتش دیگه تماماصفهان1402/02/131402/02/13
گذر ظالم به دادگاه مظلوم می افته ، چوب انتقام کلفتهاصفهان - توماج صالحی1402/01/271402/01/27
ننگ با رنگ پاک نمیشودتهران1402/01/151402/01/15
نه به تحمل دیکتاتوریتهران1402/01/151402/01/15
طناب دار جلاد ، بر گردن دماوند،دیگر اثر ندارد! ضحاک را بگویید،از عزم ارتش خشم ، گویا خبر ندارد؟محمد مهدی کریمی1402/01/111402/01/11
پایان خامنه ای 1402مردم1402/01/011402/01/01
جمهوری جنایتکاران و بی کفایتان نابود استمردم1402/01/011402/01/01
هر که می گه بی طرفه دروغ میگه بی شرفهتهران1401/12/221401/12/22
سید علی بی ریشه ، خیزش تموم نمیشهمشهد1401/12/221401/12/22
منتظر فروپاشی ، منتظر اپوزیسیون و خارجی ها ، منتظر تروریستی شدن سپاه ، منتظر جنگ و معجزه و ناجی.... نباشتهران1401/12/221401/12/22
شعارشون گفتگو تفنگشون سمت ماتهران1401/12/161401/12/16
راه نفس بریده ، جنش ادامه میدهتهران1401/12/161401/12/16
کارگر داره میمیره ، جلسه کیک و شیراصفهان1401/12/061401/12/06
یخچال باز نشسته خالی تر از گذشتهاصفهان1401/12/061401/12/06
عمامه رهبری وقتشه که بپریمردم1401/11/271401/11/27
چه دار باشه ،چه زندان ، ایستاده ایم تا پایان...مردم1401/11/271401/11/27
نه میر میخواهیم نه رهبر نه توله های اکبرمردم1401/11/191401/11/19
"Weg, Weg, Weg, Mullahs muss Weg" به معنی این است «گمشید، گمشید، گمشید، ملاها باید گم شن»هموطن ها در آلمان1401/11/111401/11/11
انقلاب ادامه دارد....مردم1401/11/051401/10/30
ولیعهد وکیلی ایران را پس بگیریمردم1401/11/021401/11/02
سپاهی بمیری یک روز خوش نبینیاستراسبورگ1401/10/271401/10/27
جمهوری اسلامی مرده ، فقط هنوز دفنش نکردن1401/10/101401/10/10
برای توی کوچه رقصیدن1401/10/091401/10/09
نه آخوند، نه ملا، کیرم تو آیت‌الله(در دانشگاه امیرکبیر،1401/08/07
توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشهمردم1401/07/25
هر یک نفر کشته شه هزار نفر پشتشمردم1401/07/21
مرد میهن آبادیمردم1401/07/05
زن زندگی آزادیمردم1401/06/29
سید علی پینوشه ، اینجا شیلی نمیشهمردم1388/05/051388/05/05
نه به جمهوری اسلامیمردم1358/01/12
از کردستان تا تهران، خونین تمام ایران
شاهچراغْ رکس دیگه است، اینم یه نیرنگ دیگه است.
دایه! دایه! وقت جنگه
از کردستان تا تهران، ستم علیه زنان
نه روسری، نه توسری، آزادی و برابری
گولم زدن با ساندیس، یهو دیدم دولم نیس
ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما
از شوش تا کردستان، جانم فدای ایران
کشته ندادیم که سازش کنیم، رهبر قاتل را ستایش کنیم
بسیجی دروغگو! کارت دانشجویی‌ت کو؟
ما از ایران نمی‌ریم، ایران رو پس می‌گیریم
بسیجی بی‌غیرت! داعش ما شمایی
سقز تنها نیست، سنندج پشتیبانش است
بسیجی! داعشی! پیوندتان مبارک
دیکتاتور رفتنی‌ست، آبان ادامه دارد
خامنه‌ای قاتله، حکومتش باطله
حزب فقط حزب علی (شعار نیروهای حکومتی) / (در پاسخ:) کس ننه‌ت سیدعلی
تا اخوند کفن نشود این وطن وطن نشودمردم
سلیبریتیِ خوش غیرت؛ سکوت به این جنایت؟!
سیستم فاسد نمی‌خوایْم، مهمون قاتل نمی‌خوایم.
سبزی پلو با ماهی، کس ننه‌ت سپاهی
تجاوز توی زندان، اینم بود توی قرآن؟!
حیدر حیدر شعارتون، جنایت افتخارتون!
آزادی اندیشه، از پنجره نمی‌شه!
قسم به خون یاران، ایران می‌گردد آزاد
دریدند و دریدند، شریف رو به خون کشیدند!
گشت ارشاد بهانه است، اصل نظام نشانه است
زن، زندگی، آزادی؛ مَرد، میهن، آبادی
ننگ ما ننگ ما، پلیس الدنگ ما
امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه
خامنه‌ای خمینی دیگره، این یکی از اون یکی کسکش‌تره
امسال می‌ده کشته سپاه، مرگ بر کل نظام
بسیجی بی‌شرف! گیر می‌افتی ته خط
نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
سخنگو[ی حکومت]! برو گمشو
جمهوری اسلامی، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم
محاکمه، همین روزاس؛ سید علی، دنبال سوراخ!
مجتبی [خامنه‌ای]! بمیری، رهبری رو نبینی
حسینْ حسین شعارتون، جنایت افتخارتون!
سپاه جنایت می‌کنه، رهبر حمایت می‌کنه!
می‌کُشم می‌کشم، هر آن که خواهرم کشت
تا حرف حق رو گفتیم، صدای تیر شنُفتیم!
دانشجوآ دستبند به‌دست؛ خلافکارا باتون به‌دست!
شهید نمی‌میرد.
توپ تانک نفربر، هر سه تو کون رهبر
فرزند کارگرانیم، کنارشان می‌مانیم
فکر نکنی یه روزه، قرار ما هر روزه
آره انقلاب ترس داره؛ آره این دفعه فرق داره!
عدالت، آزادی، پوشش اختیاری
دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد
سید علی بی‌بتّه! هولت می‌دیم تو بشکه
پویا، ژینا، سارینا؛ انتقام، انتقام
آخوند عبا رو گذاشته؛ اسلحه‌شو برداشته
بسیجی ساندیس‌خور! بشین زمین، گُه نخور
جوانرود تنها نیست؛ سقز پشتیبان آن است.
عدالت، آزادی، نه به حجاب اجباری
اگه باهم یکی نشیم، یکی یکی کشته می‌شیم
مرگ بر اصل ولایت فقیه
آبانْ ماه خونه، سید علی سرنگونه
نتَم شده تری‌جی(3g)، کس ننه‌ت بسیجی!
حکومت ضد زن، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم
قسم به خون یاران، ایستاده‌ایم تا پایان
دویدم و دویدم، بسیجی رو گاییدم!
به آبان سلام، به پایان سلام.
سکوتِ تو سلاح می‌شه؛ سید علی وحشی‌تر می‌شه!
کُرد، بلوچ و آذری؛ آزادی و برابری.
حجاب زورْ زورکی، نمی‌خوایْم نمی‌خوایم
آزادی، آزادی، آزادی
آزادلیق، عدالت، ملّی حکومت (آزادی، عدالت، حکومت ملی)
مقنعه رو سوزوندیمش، سرکوب‌گَرو پوکوندیمش.
آهای آهای نشسته‌ها! مهسای بعدی از شماست
آی دیپلماتِ تروریست! اینجا دیگه جای تو نیست!
خامنه‌ای تسلیم شو
چهلمِ مهسا شده، کمر نظام تا شده
مادر گریه نکن برای فرزندت؛ عهد می‌بندم بگیرم انتقامش را
اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه
آزادی خون می‌خواهد؛ فرزندِ نترس می‌خواهد. (شعار زنان معترض)
به مادرم بگویید، دیگر دختر ندارد.
نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری
بسیجی جیره‌خور! آخرشه، خوب بخور
بی‌غیرتا نشستن، هشتادیا
وای به روزی که مسلح شویم!
می‌جنگیم می‌میریم، ایران رو پس می‌گیریم
مرگ بر جاش (مزدور جمهوری اسلامی).
اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می‌شیم
قسم به خون مهسا، ایران می‌گردد آزاد
خامنه‌ای حیا کن، مملکتو رها کن
رسیبسیب
سکوتِ تو فشنگ می‌شه؛ سپاهی سرکش‌تر می‌شه!
همونی که چلاقه، قاتل شاهچراغه!
بهش نگید اعتراض، اسمش شده انقلاب
ای رهبر ردداده! قبرت شده آماده
سبزی پلو با ماهی، لعنت به تو سپاهی
خامنه‌ای یزید شده، یزیدْ روسفید شده
کرد و بلوچ برادرند، تشنه خون رهبرند
مرگ بر ماشین گشت کشتار
آذربایجان اُیاق دی، کردستانا دایاق دی (آذربایجان بیدار است، پناه کردستان است
جوانرود تنها نیست؛ ثلاث پشتیبان آن است.
گشت ارشاد، گشت کشتار!
خونی که در رگ ماست خوراک رهبر ماست
خامنه‌ای ضحاک! می‌کِشیمت زیر خاک
توپ تانک مسلسل، دیگر اثر ندارد؛ به مادرم بگویید، دیگر دختر ندارد.
کشته شده صد نفر؛ تیم ملی‌شون رفته قطر.
حتی اگر یک کرد بماند، کردستان باقی می‌ماند.
خونین تمام ایران، از کردستان تا تهران
رهایی، حق ماست؛ قدرت ما جمع ماست
ذردرذ
بی‌شرف! بی‌شرف!
بسیجی و سپاهی، داعش ما شمایی
هیز تویی، هرزه تویی، زن آزاده منم
آهای آهای سرکوب‌گرا! ما می‌مونیم و شماها
توپ تانک فشفشه، خامنه‌ای کس‌کشه
رضاشاه! روحت شاد
تا آخوند کفن نشود، این وطنْ وطن نشود
چهار دهه جنایت، ننگ بر این ولایت
از کردستان تا تبریز، صبر ما شده لبریز
بیکاری، بیگاری، حجاب زنْ اجباری
می‌کُشم می‌کشم هرآن‌که خواهرم کشت
بسیجی! برو گم شو
فکر نکنید امروزه، قرار ما هر روزه
ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم
گشت ارشاد بهانه است، هدف اصل نظام است
حکومت اسلامی، نمی‌خواهیم نمی‌خواهیم
مُحصّلا رو بردن؛ جنازه‌شو آوردن!
کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران
مرگ بر حکومت بچه‌کش
کشتن به‌خاطر روسری، تا کِی چنین خاک‌برسَری
بی‌غیرت‌ها نشستن، فنی‌هامون تو حبسن
رضاشاه! می‌میریم، مملکتو می‌گیریم
نه این وری، نه اون وری، کیرم تو بیت رهبری
بسیجی بی‌شرف! ساندیس شرف نمی‌شه
از آسمون پسته میاد، آخوند خوارکسه (خواهر کسده) میاد
تجاوز، جنایت، لعنت بر این ولایت
بسیجی کثافت! کیرم تو اون قیافه‌ات!
متن شعارمنبع شعارتاریخ ایجادتاریخ شروع شعار